Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Mục Đích: Chính sách bảo mật này giải thích cách Công ty Cổ phần Sóng Việt thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng website songvietcar.net.vn.

Thông Tin Cá Nhân Chúng Tôi Thu Thập: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đặt xe, liên hệ với chúng tôi hoặc sử dụng các tính năng khác của website. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Họ tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ nhà
 • Ngày sinh
 • Giới tính
 • Hình ảnh
 • Thông tin thanh toán
 • Thông tin về việc sử dụng website của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP, trình duyệt web và hệ điều hành.

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân Của Bạn: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi
 • Xử lý các đơn đặt hàng và yêu cầu của bạn
 • Gửi cho bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo
 • Phân tích hành vi của người dùng và cải thiện website của chúng tôi
 • Ngăn chặn gian lận và bảo vệ website của chúng tôi
 • Tuân thủ luật pháp hiện hành.

Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Của Bạn: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khác, chẳng hạn như:

 • Nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ của mình, chẳng hạn như nhà cung cấp thanh toán và công ty giao hàng
 • Các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như công ty du lịch và công ty cho thuê xe
 • Các cơ quan thực thi pháp luật khi yêu cầu theo luật pháp.

Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân: Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ luôn an toàn.

Quyền Của Bạn: Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, xóa hoặc yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email songvietcarrental@gmail.com